เรียน อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ทางโครงการต้องขอขอบพระคุณสำหรับการเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการนำนักเรียนเข้าประเมินผลตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้ ซึ่งในขณะนี้ยังมีอาจารย์บางท่านยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนำนักเรียน เข้าสอบทั้งในส่วนของ Part 1 – คือข้อสอบชุดมาตรฐานสมาคมคอมพิวเตอร์ และ ในส่วน Part2 – ที่ต้องจองวัน สถานที่สอบ มาสอบข้อสอบมาตรฐานสากล

                ดังนั้น ทางโครงการจึงใคร่ขอความกรุณาให้อาจารย์ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกกระบวน ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 นี้เท่านั้นค่ะ โดยทางโครงการขยายระยะเวลาการสอบ และเปิดสถานที่สอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ ให้เพิ่มเติมแล้ว (สามารถตรวจสอบจากตารางที่กำหนดไว้ให้)

                สำหรับครู/อาจารย์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว รบกวนรอการประกาศผล และการเชิญเข้าร่วมพิธีปิด และมองรางวัลโครงการเป็นลำดับต่อไปค่ะ (วัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

                ทีมงาน NETGEN2

สำหรับอาจารย์

http://aritedu.com/netgen2

สำหรับนักเรียน 20000 คน

http://aritedu.com/netgen2/20000

สำหรับนักเรียน 5000 คน

http://aritedu.com/netgen2/5000

ทางโครงการขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างสูง

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนสิงหาคม 2557_part 2 

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557    

กำหนดการสอบโครงการ NETGEN ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557  กรุงเทพ ฯ 

ดาวโหลดภาพถ่ายโครงการ NETGEN 2   ได้ที่นี่   


Skip รายละเอียดโครงการSkip วัตถุประสงค์การสอบSkip หัวข้อการอบรม (outline)